Mobile
  Tỷ lệ Malay
  • Tỷ lệ thập phân
  • Tỷ lệ Hong Kong
  • Tỷ lệ Indo
  • Tỷ lệ Mỹ
  • Tỷ lệ Malay

  Chào đón người mới, hướng dẫn vui chơi - 2 Top

  Quyền hạn của bạn như thế nào?

  ① Tham gia những hoạt động của nhóm

    Tham gia thảo luận với các thành viên khác tại khu bình luận

  ③   Gửi bài tại nhóm (Dưới 5 bài/ ngày)

  Đọc bài: Bạn có thể đọc bài miễn phí, bài thu phí và bài đặt mua

  Bongdalu nghiêm cấm copy! Phát hiện copy sẽ bị khóa Nick vĩnh viễn!!!!!
  Bài miễn phí được gửi bởi: Chuyên gia, Quản trị viên, Cao thủ Thành viên bình thường

  Bài thu phí được gửi bởi: Chuyên gia, Quản trị viên, Cao thủ.

  Bài đặt mua được gửi bởi: Chuyên gia

  Bài thu phí: ① Chưa kết thúc: 68 Kim Cương/Bài

                ② Đã kết thúc: 5 Kim Cương/Bài

                                           ③ Đặt mua: 1600 Kim Cương - 7 Ngày/Chuyên gia

                                                 Đặt mua: 6000 Kim Cương - 30 Ngày/Chuyên gia
  Cách mua Kim Cương

  ① Click "Nạp Kim Cương" hoặc vào Trang cá nhân chọn "Kim Cương của tôi"

  ② Chọn số mua/ Điền số mua

  ③   Click " Đi Thanh Toán" và hoàn thành bược tiếp - Thành công  Bình luận

  Tất cả
  Tác giả
  Tôi

  Bình luận

  Gửi
  Copyright © 2021 Power By www.bongdalu.com All Rights Reserved.